There are no translations available.

Širokej verejnosti sa dáva na známosť, že bolo u nás veselo.


Všetkým priateľom, známym a ostatnej verejnosti  SRDEČNE ĎAKUJEME za ich účasť na VESELICI pri Kolibe

Veríme, že ste sa u nás cítili príjemne.

Naše poďakovanie patrí všetkým členom učinkujúcich súborov -  boli ste skvelí!